Logo
وبلاگ
وبلاگ

خلاصه ای از مطالب

وبلاگ

مرکز تصویربرداری تخصصی فردوس(بیمارستان دانشوری)

مدیر IT مرکز تخصصی تصویربرداریPETCT فردوس در بیمارستان مسیح دانشوری، یکی از پیشروهای تولید رادیو داروهای FTG که با داشتن سیکلوترون توانایی عکس برداری تخصصی از بیماران سرطانی را دارد. راه اندازی ارتباط بین مرکز و بیمارستان مسیح دانشوری جهت ارتباط و انتقال عکس های رادیولوژی به دستگاه PACS یکی از اجزاء مهم این پروژه بود.

Vmware esxi and VCenter 6.0

Install and Implementation of esxi & Vcenter 6.0

Maintenance of Sophos XG105 Firewall

Microsoft Adtive Directory, DNS, WDS, DFS Replication

Windows Server 2008, 2012

Hand on devices: Sophos UTM – Cisco 2960, 3750 – IBM 3659 M4

 

دیدگاه ها بسته است